יום שלישי, אוגוסט 28, 2007

הושענה רבא

יהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, הבוחר בנביאים טובים ובמנהגיהם הטובים, שתקבל ברחמים וברצון את תפילתנו והקפותינו, וזכור לנו זכות שבעת תמימיך ותסיר מחיצת הברזל המפסקת בינינו לבינך, ותאזין שוועתנו ותיטיב לנו החתימה, תולה ארץ על בלימה, וחותמנו בספר חיים טובים.
(מתוך התפילה להושענה רבה )

אין תגובות: