יום שלישי, אוגוסט 28, 2007

אם אין לחם שיאכלו מצות

שמעתי השערה על מה שפותחין הדלת דוקא באמירת שפוך וכו' ,ואם מטעם ליל שימורים אין נפקא מינה מתי יפתחו הדלת,כי יתכן שנהגו כן יען שבימי הבינים(מיטעל אלטער) היו מעלילים עלינו איך שאנחנו בליל פסח סוגרין שער ודלת ומקללין תושבי הארץ,ע"כ נהגו לפתוח הדלת באמירת שפוך וכו' כאומר בואו והטו אזנכם ושמעו כי שפתותינו ברור ימללו,בקריאת הפסוקים האלה "על הגויים אשר לא ידעוך" ... וחס ולחלילה לא על העמים האלה אשר בתוכם אנחנו יושבים כוונתנו..."(מפי ידידי המדפיס ר' יצחק גאלדמאן נ"י)

אין תגובות: