יום שלישי, אוגוסט 28, 2007

עוד שני ציטוטי פוקנר

מוסריות
"...אותה תמימות שהיתה סבורה שרכיביה של המוסריות כמוהם כרכיביה של הפשטידה או של העוגה,וכיון שמדדת ואיזנת
וערבבת אותם ושמת אותם בתנור הריהם גמורים ומושלמים ולא תצא משם אלא פשטידה או עוגה...." (פוקנר ,אבשלוםאבשלום 260-261) ייעוד "....שיש בגורלו וביעודו של אדם (או באדם עצמו) משהו שבגללו היעוד הזה לובש צורה כצורתו שלו כדרך שבגדיו מתעצבים עליו,כמעיל הזה שכשהוא חדש אפשר שיהלום אלף איש,אבל כיוון שלבש אותו איש אחד פרק זמן שוב אינו הולם כל איש אחר ,ואתה מכיר אותו מכל מקום שאתה רואה אותו אפילו אינך רואה אלא שרוול או דש"
(שם ע"מ 244)

אין תגובות: