יום שלישי, אוגוסט 28, 2007

פנקס קטן

דרש רבי שמלאי: למה הולד דומה במעי אמו ? לפנקס שמקופל ומונח. ידיו על שתי צדעיו שתי אציליו על שתי ארכובותיו ,ושתי עקביו על ב' עגבותיו וראשו מונח לו בין ברכיו ופיו סתום וטבורו פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה ואינו מוציא רעי שמא יהרוג את אמו. וכיון שיצא לאויר העולם – נפתח הסתום ונסתם הפתוח שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת. ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו שנאמר בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך. ואל תתמה, שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיא. (תלמוד בבלי נדה דף ל ע" ב )
--------------
מה היה צריך להתרחש כדי שתיאור כזה ייכתב בעידן שלפני האולטרה סאונד?באיזו סיטואציה מבעתת נוכח הצייר שלמעלה לפני שצייר את התמונה המלבבת שלמעלה? מתחת לתיאור הממצה הבהיר של המציאות ברגעיה הטובים מסתתר מציאות אחרת של הפרת המצב המתואר,בציור שלפנינו עובר שלו במעי אימו,ואל מול כן הציור התפתלה יולדת ומכרסה המבוקעת הוצא עובר מת.

אין תגובות: