יום שלישי, אוגוסט 28, 2007

בשעת מיתתו

בשעת מיתתו אמר לבנו
בני חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר
אמר לו ולמה לא חזרת בך?
אמר לו אני שמעתי מפי המרובים והם שמעו מפי המרובים
אני עמדתי בשמועתי והם עמדו בשמועתן
אבל אתה שמעת מפי היחיד ומפי המרובין
מוטב להניח דברי היחיד ולאחוז בדברי המרובין
אמר לו אבא פקוד עלי לחבירך
אמר לו איני מפקיד
אמר לו שמא עילה מצאת בי?
אמר ליה לאו
מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך:
(משנה,עדויות פרק ה משנה ז)

אין תגובות: