יום שלישי, אוגוסט 28, 2007

הערה על הפרסים

אלו פרסיים שאוכלין ושותין כדוב
ומסורבלין [בשר] כדוב
ומגדלין שער כדוב
ואין להם מנוחה כדוב
(עבודה זרה דף ב ע"ב)

אין תגובות: