יום שישי, יולי 18, 2008

באב אל וואד

יום חמישי, יולי 17, 2008

נִבְנֶה-לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה-לָּנוּ שֵׁם פֶּן-נָפוּץ עַל-פְּנֵי כָל-הָאָרֶץ

"איננו מסוגלים לדמיין רייך שלישי שבו יהיו רק חנויות כלבו ובתי חרושת...רק גורדי שחקים ומלונות,ואנו מכריזים קבל עם ועדה כי על רייך שלישי זה להציע יצירות אמנות שגם בחלוף מאות שנים יוסיפו לעמוד...לנגד עיננו עומדים ערי העולם העתיק,האקרופוליס,הפרתנון,הקולוסיאום,אנו רואים את ערי ימי הביניים עם הקתדרלות עצומות הממדים שלהן...אנו יודעים שבני האדם זקוקים למרכז מעין זה,כי אם לא הם יתפוררו"

(קטע מנאום של היטלר מ1929 ,תרגום הקטע לעברית מתוך " אלברט שפאר" מאת יואכים פאסט ,תרגום עמית תמרי ואסף יריב,דביר 2008 ע"מ 90)

יום שלישי, יולי 15, 2008

כתיבה וזכרון

ויינברגר על וורנר על פיידרוס של אפלטון על המעבר מתרבות של בעל פה לכתיבה,ועל תרבות הרשת ומה כל זה עושה לזכרון שלנו

כתב עברי,כתב אשורי

ורבי היה אומר שמעולם לא נשתנה ובכתב זה ניתנה תורה לישראל גם בספרי הקדש ולמה נקרא שמו אשורית שמאושר בכתבו, ולקמן במכילתין קרי אשורי ללשון הקדש כדתנן (י"ז א') והלועז ששמע אשורית יצא, והא ודאי דכו"ע לשון הקדש אינו של בני אשור, דהא אמרינן בירושלמי (שם) אשור לשון אין להם כתב יש להם, כלומר כתב יש להם משלהם אבל אין להם לשון אלא משל אחרים, א"נ ה"ק דכתב שלנו יש להם אבל לא לשון שלנו, ועל שם שהורגלו לכתוב לשון הקדש בכתב אשורית זה נקרא בלשון אשורית, וזה נ"ל נכון וברור, ולפי זה אין במה ששינה עזרא את הכתב לכתוב ספרי תורה בכתב הקדש שום חדוש על התורה שהרי הכתב הזה כבר היה ידוע וניתן לנו בלוחות הברית.

(ריטב"א מגילה ב ע"ב)

על הספקות

והטעם בזה למה החמירו על הספק יותר מן הודאי אומר מורי הרב שהוא מפני שעל הודאי משים האדם החטא אל לבו ודואג ומתחרט עליו וחוזר בתשובה שלימה אבל על הספק עושה סברות ואומר אותה חתיכה שאכלתי אולי היתה מותרת ולא ישית אל לבו לשוב ולזה החמירו בו יותר(רבינו יונה, על הריף ברכות ב ע"א)

יום רביעי, יולי 02, 2008