יום שלישי, אוגוסט 05, 2008

מעשה,ושוב מעשה

ומעשה באחד
שרכב על סוס בשבת בימי יונים,
והביאוהו לבית דין וסקלוהו.
(לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך)
שוב מעשה באדם אחד,
שהטיח את אשתו תחת התאנה,
והביאוהו לבית דין והלקוהו.
( לא מפני שראוי לכך אלא שהשעה צריכה לכך)
(סנהדרין מ"ו ע"ו)

אין תגובות: