יום רביעי, אוקטובר 08, 2008

ללכת על המים

"המנהג של ישראל תורה הוא,ומה שהולכים על המים ואומרים "תשליך במצולות ים כל חטאתנו" להיות כי מן מצולת ים ניכר ענין בריאת העולם,כי מצולת ים הוא התהום והוא המקום היותר עמוק בים...וכשאנו הולכים שם אנו רואים גבורותו של יוצר בראשית. לכן אנו הולכים על המים בראש השנה שהוא יום הדין,לשים כל אחד על נפשו ענין בריאת העולם וה' יתעלה מלך הארץ.ועל זה נאמר "תשליך במצולות הים חטאתינו"כי באמת המתבונן בענין מצולות ים כל ומכיר שהעולם מחודש על ידו,עומד על מציאות ה' יתעלה ומתחרט על ידי זה כל עוונותיו,וחטאיו נמחלים.ועל דרך זה נשלכים החטאים במצולת הים,והוא מבואר למשכיל." (רבי משה איסרליש,תורת העולה נ"ו מ"ח ע"ב ) (בעקבות מנהגי ישראל של שפרבר)

אין תגובות: