יום שבת, דצמבר 27, 2008

דגים מלוחים

מודעה כל מי שיש לו שו"ת בכתי" מהגאון זצ"ל ימחול לשלוח על האדרסתי: אברהם ענגעלשער,ווארשה גענשא 21 מעון 48 או להחנות דגים מלוחים גענשע 23 אברהם ענגעלשער מחיר ד' חלקי שאלות ותשובות צפנת פענח 5 זל. גם אני קונה ספרים ישנים וחדשים וגם יש להשיג אצלי כל מיני ספרים במחיר הזול (נדפס בסוף שות צפנת פענח לרוגאצ'ובער)

אין תגובות: