יום שבת, יוני 27, 2009

ישראל אין להם שום מקום בעולם

ישראל אין להם שום מקום בעולם. דוגמת השם יתברך- מקומו של עולם ואין העולם מקומו. וכן כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא וחנינא די לו [בקב חרובין מערב שבת לערב שבת] וכו' (ברכות י"ז ב). כי אין להם תפיסה במקום מיוחד. כמו שאמרו על מאמר (בכורות ח' א) בני לן ביתא באוירא דעלמא, כמו שאמרו נתן ליעקב העולם הבא ולעשו העולם הזה. ואין להם תפיסה בעולם הזה אלא על ידי ניצוח. כמו שאמרו (תענית ט' א) עשר בשביל שתתעשר כאשר מנצח תאות העושר על ידי מעשר וחלוקה לעניים שאינו חפץ כלל בעושר על ידי זה יוכל להשיג עושר וכן כל הבורח מן הגדולה הגדולה בורחת [רודפת] אחריו (עירובין י"ג ב).... (ר' צדוק הכהן מלובלין - קמץ המנחה ,ב , י )

יום שלישי, יוני 23, 2009

תמונות קשות

יום חמישי, יוני 04, 2009

לפני החוק

סרטון מחווה לל"פני החוק" של קפקא,עם remembring של אבישי כהן ברקע שעושה את רוב העבודה.

יום שלישי, יוני 02, 2009

משירי ארץ אהבתי רות דולורס וייס

ותודה למני שהביא אותה לידיעת הציבור