יום שבת, דצמבר 12, 2009

הרמב"ם על חנוכה,זכרון,תורה ושלום.

הלכה יב


מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד וצריך אדם להזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הנסים שעשה לנו, אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק.

הלכה יג

הרי שאין לו אלא פרוטה אחת ולפניו קידוש היום והדלקת נר חנוכה מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה על היין לקידוש היום הואיל ושניהם מדברי סופרים מוטב להקדים נר חנוכה שיש בו זכרון הנס.

הלכה יד

היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקדוש היום, נר ביתו קודם

משום שלום ביתו שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו, גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום.(משנה תורה הלכות מגילה וחנוכה פרק ד)
יום שישי, דצמבר 04, 2009

שלשה ביצועים ל Dunmore Lassies

דנמור היא מערת ענק  באירלנד שעל פי המיתולוגיה הקלטית היא המקום החשוך ביותר באירלנד וגם מקום משכנה של המפלצת לוכטיגרן.דנמור לאסיס  היא מנגינה עממית אירית שבטעות התגלגלה לאירים ובעצם הייתה צריכה להיות ניגון של איזו חצר חסידית.
הביצוע המוכר והנפוץ הוא של הצ'יפטיינס יחד עם הגיטרה והעיבוד המשובחים של רי קודר.
 ביוטיוב מסתתרים כל מיני עיבודים וביצועים מעניינים מאוד,הנה הרכב שהפך את הניגון הזה לקאנטרי

והנה ביצוע בנוסח  הודי של נגן הסיטאר סרדר
ולפרוטוקול הביצוע של הצ'יפטיינס ורי קודר