יום שלישי, יולי 28, 2009

עוד על זכרון

"המחשבות היותר מאירות,שהן ממתקות את העולם כולו,אי אפשר לתפס אותן כי אם בעת חידושן וברגע התנוצצות המחשבה שבהן.ואי אפשר לתפסן בכח הזיכרון כי הן למעלה ממנו,כי הזכרון נוצר ביחש הזמן,והמחשבה העליונה היא נצחית,עומדת מאז עדי עד,אין לה יחש לזכרון,ועליה נאמר התעיף עיניך בו ואיננו.וכל תורת האדם היא לבא למדרגה זו,שחייו התמידיים יהיו באותה האורה.וכשיתוקנו כל קלקולי האדם,בסוד תיקון חטא אדם הראשון,יסוד להט החרב המתהפכת מגן עדן,ויוכל האדם לבא ולאכול מעץ החיים בלא שום מניעה,וחי לעולם..."(הראיה קוק,פנקס הדפים,13, קבצים מכתב יד קודשו,כרך ב ע"מ קכ)

יום שני, יולי 13, 2009

זכרון2

האשה שאיבדה דרכמה וחיפשה אותה עם מנורה,לולא זכרה אותה לא הייתה מוצאת אותה.וכאשר מצאה אותה מנין ידעה שאותה איבדה,לולא זכרה אותה?אני זוכר שחיפשתי ומצאתי דברים רבים.מכאן אני יודע שכאשר חיפשתי אחד מהם נאמר לי,"אולי זה זה?" ,"אולי זה ההוא?" הייתי עונה "זה לא זה" עד שהראו לי את מה שחיפשתי,לולא זכרתי את הדבר -יהיה אשר יהיה-לא הייתי מוצא אותו גם אילו הראו לי אותו..."(אוגוסטינוס,וידויים,ספר עשירי,27-תרגם אביעד קליינברג,פרוזה,2001)

זכרון1

אמר רבי זירא
אמר רבי אסי
אמר רבי אלעזר
אמר רבי חנינא
אמר רב:
בצד עמוד זה התפלל רבי ישמעאל ברבי יוסי של שבת בערב שבת.
כי אתא[כשהגיע] עולא, אמר:
בצד תמרה הוה ולא בצד עמוד הוה,
ולא רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה אלא רבי אלעזר ברבי יוסי הוה,
ולא של שבת בערב שבת הוה אלא של מוצאי שבת בשבת הוה.(ברכות כ"ז ע"ב)

יום חמישי, יולי 02, 2009

טוויטר,תקשורת,חיים ומוות (לזכרו של ג'ף גולדבלום)

השאלות הנכונות והחומרים נכונים,רק חבל שהם אמריקאים
The Colbert ReportMon - Thurs 11:30pm / 10:30c
Jeff Goldblum Will Be Missed
http://www.colbertnation.com/
Colbert Report Full EpisodesPolitical HumorJeff Goldblum