יום שישי, מאי 21, 2010

דברים ושמות

בעידן שבו סיפור זה מתרחש, לא ברור היה עדיין מצב העניינים בעולם.


נקל היה להיתקל בשמות וברעיונות ובצורות ובמוסדות אשר לא יצגו שום דבר קיים.

מאידך, רחש העולם המון רב של חפצים ויכולות ובני אדם אשר לא שם ולא תואר להם להבדילם מכל היתר.

היה זה עידן אשר בו הרצון והעיקשות להתקיים,להטביע חותם,לבוא במגע עם כל היש,לא מצאו את ביטויים המלא;יען כי רבים לא מצאו בהם חפץ עקב עוניים או בורותם או אולי דווקא משום שהכל צלח בידם גם בלאו הכי, ועל כן כמות מסויימת מכל אלה נתפזרה ואבדה בחלל.

מאידך, אפשר היה שהרצון וההכרה העצמית,הקלושים כל כך, יתעבו בנקודה מסויימת,ויתקרשו לגוש כפי שערפל אדי המים הבלתי נראה לעין, מתעבה לקישורי ענן; ואפשר היה כי במקרה או מתוך תחושה פנימית,ייתקל גוש מעין זה באיזה שם או תואר,שרבים מהם היו פנויים באותם הימים;(איטאלו קלווינו,האביר שלא היה ולא נברא,בתוך אבות אבותינו ע"מ 32,תרגום גאיו שילוני,ספרית הפועלים 2005)