יום שבת, נובמבר 13, 2010

בליסטיקה של הנפש

כי על ידי חמימות הלב,על ידי-זהמגרש רוח הטומאה.


כי טבע האש שמגרש האויר,כמו שנתברר לחכמי היסודות,כי זהו

סיבת מה שיורה הקני –שריפה על ידי שמדליקין מה שזורין

למעלה(דהיינו הפילוור).כי על ידי כח האש ברוח האויר,והאויר הוא דוחה

את הדברים שמילאו בהם את הקני שריפה,ועוד נתברר בחוש מכמה דברים.

והכלל –שהאש מגרש האויר,על כן החמימות שבלב,שבוער להשם יתברך,מגרש הרוחות,

שהם אויר,היינו שמגרש את רוח הטומאה,ועל ידי זה נטהר לבו.

(ליקוטי מוהר"ן,ח"א,קנ"ו)