יום שישי, דצמבר 30, 2011

שפמנוןביצוע מצויין של ג'ימי הנדריקס לפיוט הקדום
והנה גרסה עתיקה של רוברט פטווי
ווריאציה ידועה של מאדי ווטרס

פרשנותואמנם הפתרונים אחשוב אני שענין הפותר בכלל הוא כענין הרופא מרפא התחלואי' כי כמו שהרופא ירפא אותם בהיותם נעלמים ממנו בגוף האדם באמצעות האותו' אשר יראה מהדפק והשתן ושאר הדברי', כן הפותר יפתור ויגיד מה שראתה נפש החולם בשפע שהושפע עליה שהו' דבר נעלם ממנו באמצעו' האותות אשר יראה וישמע מספור חלומו.
 והנה הרופא אב"ס כתב בספרו בכוחליי' שירפא בשתי הקדמות אחת מושכלת כוללת כאלו תאמר מטבע היסודו' והליחות והמזגי' ומיני החליים, ואחת מוחשת פרטית ממזג החולה וטבעו ושניו ומלאכתו ארצו וביתו ומהפרק שבו חלה.
 וכפי רוב החכמה שיקנה הרופא בהתלמדות וכח השערתו בעניני החולה פרטיים שהוא האומד הרפואיי שבהקדמה המוחשת הפרטית תהיה הצלחת הרופא ברפואתו. אך אמנ' להיו' יסוד המלאכה ההיא ידיעת החליים ואמתתם מפאת האותות והיו האותות משותפים כמו שהתבאר מספריה' היה מהטעות והשגיאה הרבה עד שרבים חללים הפילה והרופא הסכל חבירו של מלאך המות כמו שאמרו הראשונים.
וכן נאמר אנחנו בענין הפתרון שהנה יושלם בב' דברי' ג"כ. הא' בחכמה והוא שידע הפותר המשלים הנראים בחלומות ועל מי יורו בכלל והרכבות הדמיון ואופני העתקותיו. ( פירוש אברבנאל לבראשית פרק מא )

יום שלישי, דצמבר 13, 2011

מישה


יום רביעי, דצמבר 07, 2011

אגדה אורבנית


, אמר רבי יהודה: מעשה ברבי טרפון שהיה מהלך בדרך וחשכה לו
ולן חוץ לעיר.
 לשחרית מצאוהו רועי בקר
אמרו לו: רבי, הרי העיר לפניך, הכנס!
נכנס וישב בבית המדרש, ודרש כל היום כולו.
אמר ליה ר' עקיבא משם ראייה? 
שמא בלבו היתה
 או בית המדרש מובלע בתוך תחומו היה. 

יום שישי, דצמבר 02, 2011

זריחה


יום חמישי, נובמבר 17, 2011

שבחי הבעש"ט

שבחי הבעש"ט בלדינו

יום רביעי, נובמבר 16, 2011

אם ננעלו


יום חמישי, ספטמבר 08, 2011

סליחות


יום שישי, יולי 15, 2011

אגם

יום שישי, יולי 01, 2011

אלדד הדני

שני ספרים על אלדד הדני בטקסט מלא בגוגל ספרים
הספר הזה הוא מעין מהדורה ביקורתית,המבוא בצרפתית ההמשך בעבריתנודיע לאדונינו כי נתארח בינינו אדם אחד ושמו אלדד הדני משבט דן, וספר לנו כי ארבעה שבטים הם במקום אחד, דן ונפתלי גד ואשר, שם המקום חוילה הקדומה אשר שם הזהב. ויש להם שופט עבדון שמו, ודנין בארבע מיתות בית דין ויושבים באהלים ונוסעים וחונים ממקום למקום, ונלחמים עם חמשת (צ"ל שבעת) מלכי כוש, ומהלך ארצם שבעה חדשים, אבל חמשה מאותם המלכים סובבים אותם מאחוריהם ומשני צדיהם ונלחמים עמם בכל עת, ומי שהוא רך לבב נותנים אותו לנחלת ה'.

יש להם המקרא כולה, ואין קורין מגילה ממעשה אסתר, כי לא היו באותו הנס, ולא מגילת איכה כדי שלא לשבר את לבם, וכל תלמוד שלהם אין שם שום חכם אלא אמר יהושע מפי משה מפי הגבורה.

וכל איש זרוע מהם נותנים אותו לחלק המלחמה, ואינם זזין ממלאכתם, וכשיוצאין אין יוצאין מעורבין. גבורי דן להם ג' חדשים ידועים רודפים אחר מלחמתם על סוסיהם ואין יורדים מעליהם כל השבוע, ולערב שבת יורדים בכל מקום שהם, וסוסיהם עומדים בכלי זייניהם. ואם לא יבואו עליהם האויבים שובתים השבת כמשפט, ואם יבואו עליהם האויבים יוצאים בכל כלי זיינם והורגים בהם רבים כגבורת השם עליהם. ויש שם מגבורי בני שמשון מבני דלילה, והם רצים לקראתם למלחמה, והקטן שבהם ירדוף רבים מהם, והרמת קול כל אחד מהם בקול ענות גבורה כקול הארי, וקורא בקולו הגדול: לה' הישועה אל עמך שבטי ישורון גבורתך סלה. ועומדים במלחמה עד משלם שלשה חדשים, ובמשלם שלשה חדשים באים עם כל השלל למלך עדיאל ומחלק הכל בשוה לכל ישראל. וכשהמלך מקבל חלקו נותן אותו לחכמים לומדי תורה, ומי שהוא ראוי לחלק נותנים לו חלק. וכן גד וכן אשר ונפתלי עד משלם שנים עשר חדש, וחוזרים.

ואין להם לשון אחר כ"א לשון הקדש בלבד, וזה אלדד הדני אפילו דבור אחד אינו מבין לא בלשון כוש ולא בלשון ישמעאל אלא לשון הקודש לבד. ולשון הקודש שהוא מדבר יש בו דברים שלא שמענום מעולם, כמו ליונה קורא תינתרא, ציפור קורא ריקות, פילפול דרמוש, כגון אלה כתבנו מפיו הרבה, שהיינו מראים לו הדבר ואמר לנו השם בלשון הקודש ואין כותבין אותו, ואחר ימים חזרנו ושאלנוהו על כל דבר ודבר ומצאנו אותו כדבור הראשון.(אוצר המדרשים אייזנשטיין,אלדד הדני)יום שישי, יוני 24, 2011

Hard Time Killing Floor Bluesסקיפ ג''יימס,ויקימדיה קומונס


Hard Time Killing Floor Blues ,לא מבין את הסלנג (ימים קשים הורגים רצפה?) ולכן לא יכול לתרגם אבל הרעיון הכללי מובן, נתקלתי בשיר לראשונה בסרט של האחים כהן "אחי איפה אתה"
הביצוע בסרט שייך לכריס תומאס,אפשר לשמוע אותו שר את השיר ללא ההפרעות של הדיבורים של הסרט בקישור הזה.
השיר המקורי נוצר על ידי סקיפ ג'יימס בשנות השלושים של המאה הקודמת.אלה המילים של השיר
Hard time here and everywhere you go
Times is harder than ever been before

And the people are driftin' from door to door
Can't find no heaven, I don't care where they go

Hear me tell you people, just before I go
These hard times will kill you just dry long so

Well, you hear me singin' my lonesome song
These hard times can last us so very long

If I ever get off this killin' floor
I'll never get down this low no more
No-no, no-no, I'll never get down this low no more

And you say you had money, you better be sure
'Cause these hard times will drive you from door to door

Sing this song and I ain't gonna sing no more
Sing this song and I ain't gonna sing no more
These hard times will drive you from door to door

כמו בדרך כלל בבלוז לא מדובר בטקסט מאוד מתוחכם,אבל המכלול יוצר קינה נפלאה ומדוייקת.

והנה שלשה ביצועים יפים:

ג'רום פייטרי(ההתחלה מזכירה את פריז טקסס,הנגינה מוצלחת יותר מהשירה)Jerôme Pietri : "Hard Time Killing Floor Blues"... by Clermont1ere
זוג ישראלי  (לא מכיר אותם,אבל ביצוע יפה,לבחור קוראים נועם קובץ' )Noam Kovacs - hard times killing floor blues from Basemntdotcom on Vimeo.

הביצוע הכי טוב לטעמי שייך לפורה פיי,בסרטון הבא בהופעה


בקישור הזה ביצוע שלה לשיר בהקלטה נקייה יותר.יום שישי, יוני 03, 2011

תחיה


רב נחמן בר יצחק היה לו תל עפר בתוך כרמו הביא שם פועלים ליטול את התל, וחפרו אותו כל היום כלו, ליום שני כשהן חופרין קפץ אדם אחד מתוך ביתו וישב על התל, והתחיל להתנודד ולקרות, ומה היה קורא, שמא הגיע זמן תחיית המתים? שמא הגיע זמן תחיית המתים? רצו הפועלים והודיעו לרב נחמן, בא ומצאו. א"ל מי אתה? א"ל מת אני שמא הגיע זמן תחיית המתים? א"ל רב נחמן עדיין לא הגיע זמן תחיית המתים. א"ל מה טיבך בתל הזה? א"ל והלא אמרתי לך שמת אני. א"ל ומת אינו נרקב? א"ל הכניסוך לבית הרב ולא הקרוך ספר משלי, ולא כך אמר שלמה ורקב עצמות קנאה , וזה מעשה קנאה, ומימי לא העמדתי על מדותי ולא תפשתי בלבי קנאת חבירי מעולם, ולא ספרתי בבית הכנסת ולא בבית המדרש, ולא נתתי לבי ואזני אלא לדברי תורה לקיים מה שנאמר ושומע לי ישכון לבטח . אמר לו ר"נ אבנה לך קובא אחת, א"ל אל תעש לי מאומה ואל תעבירנו ממקום זה מפני שברשות קברוני, אלא השב העפר שנטלת למקומו (שבת קנ"ב:), והיה רב נחמן מפחד ומתעצב כל היום כלו ואמר אוי לי שמא הרגזתי לאותו המת, מיד ראה בחלום שהיה יושב בתוכה דאסא (הדסים), מיד נתן שבח והודאה למקום וקרא מקרא זו אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום. ישתבח שמו של הקדוש ברוך הוא שאין מקפח שכר כל בריה. ומה זה שלא היתה אלא שכר שתיקה שלא עמד על מדותיו כך שלם הקדוש ברוך הוא שכרו, המרגיל עצמו לתלמוד תורה והמגדל בנו לת"ת והולך בענוה ובשפלות רוח על אכו"כ שמשלם לו הקדוש ברוך הוא שכרו בכפלי כפלים.(אוצר המדרשים,אייזנשטיין 166)

יום שישי, אפריל 01, 2011

יום חמישי, מרץ 24, 2011

מטפורה


יום שישי, ינואר 14, 2011

מוס


דרך

ומאי איריא דתני שלש ליתני שלשה משום דקא בעי למיתני דרך ודרך לשון נקבה הוא דכתיב והודעת להם את הדרך ילכו בה ואלא הא דתניא בשבעה דרכים בודקין את הזב ניתני שבע משום דקא בעי למיתני דרך ואשכחן דרך דאיקרי לשון זכר דכתיב בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך אי הכי קשו קראי אהדדי וקשיא נמי מתני' אהדדי קראי אהדדי לא קשיין הכא דבתורה קאי ותורה איקרי לשון נקבה דכתיב תורת ה' תמימה משיבת נפש כתב לה בלשון נקבה התם דבמלחמה קאי דדרכו של איש לעשות מלחמה ואין דרכה של אשה לעשות מלחמה כתב לה בלשון זכר מתני' אהדדי לא קשיין הכא דלגבי אשה קאי קתני לה בלשון נקבה התם דלגבי איש קאי דדרכו של איש ליבדק ואין דרכה של אשה ליבדק דהא אשה נמי באונס מיטמאה תני לשון זכר מ"ט תני שלש משום דרכים ניתני דברים וניתני שלשה משום דקבעי למיתני ביאה וביאה איקרי דרך דכתיב ודרך גבר בעלמה כן דרך אשה מנאפת הא תינח ביאה כסף ושטר מאי איכא למימר משום ביאה ותני תרתי אטו חדא הנך נמי צורך ביאה נינהו ואב"א הא מני ר"ש היא דתניא ר"ש אומר מפני מה אמרה תורה כי יקח איש אשה ולא כתב כי תלקח אשה לאיש מפני שדרכו של איש לחזר על אשה ואין דרכה של אשה לחזר על איש משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי בעל אבידה מחזר על אבידתו(קידושין ב, ע"ב)