יום שישי, יוני 24, 2011

Hard Time Killing Floor Blues



סקיפ ג''יימס,ויקימדיה קומונס


Hard Time Killing Floor Blues ,לא מבין את הסלנג (ימים קשים הורגים רצפה?) ולכן לא יכול לתרגם אבל הרעיון הכללי מובן, נתקלתי בשיר לראשונה בסרט של האחים כהן "אחי איפה אתה"
הביצוע בסרט שייך לכריס תומאס,אפשר לשמוע אותו שר את השיר ללא ההפרעות של הדיבורים של הסרט בקישור הזה.
השיר המקורי נוצר על ידי סקיפ ג'יימס בשנות השלושים של המאה הקודמת.







אלה המילים של השיר
Hard time here and everywhere you go
Times is harder than ever been before

And the people are driftin' from door to door
Can't find no heaven, I don't care where they go

Hear me tell you people, just before I go
These hard times will kill you just dry long so

Well, you hear me singin' my lonesome song
These hard times can last us so very long

If I ever get off this killin' floor
I'll never get down this low no more
No-no, no-no, I'll never get down this low no more

And you say you had money, you better be sure
'Cause these hard times will drive you from door to door

Sing this song and I ain't gonna sing no more
Sing this song and I ain't gonna sing no more
These hard times will drive you from door to door

כמו בדרך כלל בבלוז לא מדובר בטקסט מאוד מתוחכם,אבל המכלול יוצר קינה נפלאה ומדוייקת.

והנה שלשה ביצועים יפים:

ג'רום פייטרי(ההתחלה מזכירה את פריז טקסס,הנגינה מוצלחת יותר מהשירה)



Jerôme Pietri : "Hard Time Killing Floor Blues"... by Clermont1ere
זוג ישראלי  (לא מכיר אותם,אבל ביצוע יפה,לבחור קוראים נועם קובץ' )



Noam Kovacs - hard times killing floor blues from Basemntdotcom on Vimeo.

הביצוע הכי טוב לטעמי שייך לפורה פיי,בסרטון הבא בהופעה






בקישור הזה ביצוע שלה לשיר בהקלטה נקייה יותר.







יום שישי, יוני 03, 2011

תחיה


רב נחמן בר יצחק היה לו תל עפר בתוך כרמו הביא שם פועלים ליטול את התל, וחפרו אותו כל היום כלו, ליום שני כשהן חופרין קפץ אדם אחד מתוך ביתו וישב על התל, והתחיל להתנודד ולקרות, ומה היה קורא, שמא הגיע זמן תחיית המתים? שמא הגיע זמן תחיית המתים? רצו הפועלים והודיעו לרב נחמן, בא ומצאו. א"ל מי אתה? א"ל מת אני שמא הגיע זמן תחיית המתים? א"ל רב נחמן עדיין לא הגיע זמן תחיית המתים. א"ל מה טיבך בתל הזה? א"ל והלא אמרתי לך שמת אני. א"ל ומת אינו נרקב? א"ל הכניסוך לבית הרב ולא הקרוך ספר משלי, ולא כך אמר שלמה ורקב עצמות קנאה , וזה מעשה קנאה, ומימי לא העמדתי על מדותי ולא תפשתי בלבי קנאת חבירי מעולם, ולא ספרתי בבית הכנסת ולא בבית המדרש, ולא נתתי לבי ואזני אלא לדברי תורה לקיים מה שנאמר ושומע לי ישכון לבטח . אמר לו ר"נ אבנה לך קובא אחת, א"ל אל תעש לי מאומה ואל תעבירנו ממקום זה מפני שברשות קברוני, אלא השב העפר שנטלת למקומו (שבת קנ"ב:), והיה רב נחמן מפחד ומתעצב כל היום כלו ואמר אוי לי שמא הרגזתי לאותו המת, מיד ראה בחלום שהיה יושב בתוכה דאסא (הדסים), מיד נתן שבח והודאה למקום וקרא מקרא זו אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום. ישתבח שמו של הקדוש ברוך הוא שאין מקפח שכר כל בריה. ומה זה שלא היתה אלא שכר שתיקה שלא עמד על מדותיו כך שלם הקדוש ברוך הוא שכרו, המרגיל עצמו לתלמוד תורה והמגדל בנו לת"ת והולך בענוה ובשפלות רוח על אכו"כ שמשלם לו הקדוש ברוך הוא שכרו בכפלי כפלים.(אוצר המדרשים,אייזנשטיין 166)