יום רביעי, דצמבר 07, 2011

אגדה אורבנית


, אמר רבי יהודה: מעשה ברבי טרפון שהיה מהלך בדרך וחשכה לו
ולן חוץ לעיר.
 לשחרית מצאוהו רועי בקר
אמרו לו: רבי, הרי העיר לפניך, הכנס!
נכנס וישב בבית המדרש, ודרש כל היום כולו.
אמר ליה ר' עקיבא משם ראייה? 
שמא בלבו היתה
 או בית המדרש מובלע בתוך תחומו היה. 

אין תגובות: