יום שישי, אפריל 05, 2013

יום חמישי, אפריל 04, 2013

מילים


היתה זו חריגה מהמסלול, למשוך את האיש לתוך שיחה, שאנשים המעוניינים בפלפולים אינטלקטואליים נוטים להכנס בה, ללא שום תכלית. מילים אחדות כשהן פזורות במקומות המתאימים עשויות להיות כאדמת גן תחוחה, אבל במקום הזה היה רישומן כתלולית בוץ שמישהו הכניסה לחדר, שלא בכוונה בנעליו(רוברט מוסיל, האיש בלא תכונות, ע"מ 83)

יום רביעי, אפריל 03, 2013

סופר נני

אבל קאטו הזקן חשב...שלא מן הראוי שעבד יגער בבנו וימשוך באוזנו אם יתקשה בלימודיו...לפיכך היה בעצמו גם מורה כתיבה גם מלמד חוקים וגם מעמל לבנו. הורהו לזרוק חנית,להלחם במלוא תחמושת ולרכוב על סוס. אף לימדהו דרכי מלחמת אגרופים ולעמוד בפני חום וקור ולחצות בשחייה מערבלי נהרות עזים מאוד. וכן הוא אומר,שבידיו כתב בשביל בנו דברי ימי עמו באותיות גדולות,כדי שיקרא בהם בשבתו בבית ויכיר את מעשי האבות ומנהגיהם. מלשון מגונה היה נזהר בפני בנו..." (פלוטארכוס, קאטו הזקן,20, תרגום ליבס)