יום חמישי, אפריל 04, 2013

מילים


היתה זו חריגה מהמסלול, למשוך את האיש לתוך שיחה, שאנשים המעוניינים בפלפולים אינטלקטואליים נוטים להכנס בה, ללא שום תכלית. מילים אחדות כשהן פזורות במקומות המתאימים עשויות להיות כאדמת גן תחוחה, אבל במקום הזה היה רישומן כתלולית בוץ שמישהו הכניסה לחדר, שלא בכוונה בנעליו(רוברט מוסיל, האיש בלא תכונות, ע"מ 83)

אין תגובות: