יום שישי, נובמבר 15, 2013

שוד

שוד
מתוך שוד הרכבת הגדול
via


ברווזים

הוא לקח אותך לאגם, זה שסלינג'ר כתב, הסמקת
והוא שאל "לאן עפים הברווזים"?
בדרך לחניון הכל היה לבן, האף קפוא, הוויסקי חם
מושלם מושלם
אם הכל כתוב מראש חייב להיות לזה סימן
לא היו עורבים לא היה עץ שנפל סתם חרא של מזל
ישבתי. הוא שכב. "מה לשיר?" שאלתי
התעלמתי כשנקרע מיתר
"
שלא אשאר כבוי" הוא אמר
בקטע של הסולו לא יכולתי להפסיק
ניגנתי בלי ליווי את הצלילים
והאצבעות שלו ניגנו את התופים
אם הכל כתוב מראש חייב להיות לזה סימן
לא היו עורבים, לא היה עץ שנפל, סתם חרא של מזל
אהובתו מלטפים אותך, אומרים מחר, הלבין לך השיער
יצאתי. יש אור במדרגות. סופר בלב עשרים 
לאן עפים הברווזים?

יום שבת, נובמבר 09, 2013

סולם

" ... אמר רבי ברכיה בשם רבי חלבו ורבי שמעון  בן יוסינה מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו
 שרה של בבל עולה ויורד,
 ושל מדי עולה ויורד,
 ושל יון עולה ויורד,
 ושל אדום עולה ויורד,
אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב: יעקב! למה אין אתה עולה?
 באותה שעה נתירא אבינו יעקב ואמר :כשם שיש לאלו ירידה, כך אני יש לי ירידה,
אמר לו הקדוש ברוך הוא אם אתה עולה אין לך ירידה.
ולא האמין ולא עלה..."

( מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויצא סימן ב )