יום שבת, נובמבר 09, 2013

סולם

" ... אמר רבי ברכיה בשם רבי חלבו ורבי שמעון  בן יוסינה מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו
 שרה של בבל עולה ויורד,
 ושל מדי עולה ויורד,
 ושל יון עולה ויורד,
 ושל אדום עולה ויורד,
אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב: יעקב! למה אין אתה עולה?
 באותה שעה נתירא אבינו יעקב ואמר :כשם שיש לאלו ירידה, כך אני יש לי ירידה,
אמר לו הקדוש ברוך הוא אם אתה עולה אין לך ירידה.
ולא האמין ולא עלה..."

( מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויצא סימן ב )

אין תגובות: