יום שבת, דצמבר 07, 2013

טימבוקטו

עלי פרקה טורי ורי קודר - האלבום המלא (ועוד יותר  האלבום התל אביבי שמשום מה גם הוא שם במלואו)

יום ראשון, דצמבר 01, 2013

שלום

לאחר זמן מה, כשאבדו לו על החוף ספינות מספר על שייטיהן,נצטווה בתואנה,שהמלחמה עדיין נטושה,להעביר את צבאו לידי פטרוניוס טורפיליאנוס, אשר כבר פרש מן הקונסולאט. הלה לא הרגיז את האויבים וגם הללו לא התגרו בו,ובטלת נרפים זו כינה בשם הנכבד שלום.(טקיטוס, ספרי השנים, ספר ארבע עשר ,לט, ע"מ 286)