יום שישי, מרץ 28, 2014

הליכה

דממה

כתיב (מלכים א יט) והנה יי' עובר וגו', ורוח גדולה וחזק וגו', רוח גדולה דאמרן וכתיב לא ברוח יי', ואחר הרוח רעש דכתיב (יחזקאל ג) ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול, הרי רעש אבתריה דרוח, ואחר הרעש אש דא הוא דכתיב (דניאל ז) נהר די נור נגיד ונפק מן קדמוהי וגו', ר' יצחק אמר היינו דכתיב (יחזקאל א) ודמות החיות מראיהן כגחלי אש בוערות כמראה הלפידים היא מתהלכת בין החיות ונגה לאש ומן האש יוצא ברק, ואחר האש קול דממה דקה, קול דא קול בתראה דהיא דממה דלית לה מלה פרטא, אלא היא דממה מגרמה, וכד מתכנשי עלה היא אשתמע בכלהו עלמין וכלהו מזדעזעי מנה, דממה דקה אמאי היא דקה בגין (ס"א דאיהי) (דאתיא) זעירא מכלא, (זוהר כרך ג ,ויקרא פרשת צו דף ל עמוד א)
 

יום שישי, מרץ 21, 2014

שתים עשרה