יום שבת, דצמבר 27, 2014

בלימה

...בלום פיך מלדבר
בלום לבך מלהרהר
ואם רץ לבך  שוב למקום,
שכך נאמר רצוא ושוב. ..

(ספר יצירה, ג,א, מהדורת פירוש רס"ג)